Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu I ÚS 1638 14"
 1. Není odposlech jako odposlech.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 20-32. 
  article

  article

 2. Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 3. Limity důvěrnosti komunikace mezi obhájcem a obviněným, respektive advokátem a klientem.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 27-37. 
  article

  article

 4. Sledování, důkaz, provádění důkazů, právo na spravedlivé soudní řízení, právnická osoba, zmocněnec, opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 647/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 1-20. 
  article

  article

 5. Sledování, důkaz, provádění důkazů, právo na spravedlivé soudní řízení, právnická osoba, zmocněnec, opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 647/2020.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 2, s. 48-49. 
  article

  article

 6. Procesní použitelnost záznamů ze sledování osob a věcí v jiné trestní věci - několik poznámek k úpravě tzv. prostorového odposlechu.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 24, (2020), č. 4, s. 2-13. 
  article

  article

 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podezřelého a advokáta : zamyšlení se nad aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1 věty třetí TrŘ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 201-207. 
  article

  article

 8. Zamyšlení nad skutečně aktuálními problémy právní úpravy tzv. prostorových odposlechů.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 4, s. 19-26. 
  article

  article

 9. Ohrožení důvěrnosti komunikace obviněného a jeho obhájce.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 65-68. 
  article

  article

 10. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 6, s. 61-66. 
  article

  article