Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Uplatňování pohledávky"
 1. Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení / Milan Horák.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xi, 122 stran . ISBN 978-80-7676-686-0   Signatura M 9236
  OP
  Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

  book

 2. Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky / Alena Bányaiová.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 229 stan . ISBN 978-80-7676-117-9   Signatura M 8958
  OP
  Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

  book

 3. Nejvyšší soud České republiky: volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 28. 3. 2019, sp. zn. 29 ICdo 95/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 17, s. 604-607. 
  article

  article

 4. Insolvenční řízení / Jiřina Hásová, Tomáš Moravec.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xxi, 290 stran . ISBN 978-80-7400-715-6   Signatura M 8302
  OP
  Insolvenční řízení

  book

 5. Postup soudu při námitce promlčení práva na vymáhání pohledávky na základě zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek : nález ÚS z 28. 3. 2017, sp. zn. III. ÚS 2228/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 6, s. 190. 
  article

  article

 6. Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze : komparácia amerického, nemeckého a slovenského právneho poriadku.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 69, (2017), č. 6-7, s. 881-904. 
  article

  article

 7. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení : komentář § 165-204 / Ondřej Richter.    Praha : C.H. Beck, 2014 . xii, 307 s. . ISBN 978-80-7400-549-7   Signatura M 6900
  OP-RiVě
  Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

  book

 8. Otázky & odpovědi : ostatní předpisy.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč.1, (2013), č. 8, s. 25-26. 
  article

  article

 9. Insolvenční řízení / Jiřina Hásová, Tomáš Moravec.    Praha : C.H. Beck, 2013 . 280 s. . ISBN 978-80-7201-862-8   Signatura M 6355
  OP-HáIn
  Insolvenční řízení

  book

 10. Exekuce. Promlčení. Uplatňování pohledávky. Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.července 2012, sp.zn. 31 Cdo 1103/2010.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč.16, (2012), č.10, s. 819-824. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.