Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem"
 1. Grob menschenverachtende Beleidigung mit Affenlauten („Ugah, Ugah“) eines dunkel-häutigen Betriebsratskollegen / Fristlose Kündigung des Beleidigers : BVerfG – 02.11.20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 22-23, s. 719-720. 
  article

  article

 2. Ende des Arbeitsverhältnisses von Piloten mit Vollendung des 60. Lebensjahres : EuGH 07.11.19 – C-396/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 72, (2019), Heft 52, s. 3765-3769. 
  article

  article

 3. Pracovněprávní vztahy, nemoc z povolání, převedení na jinou práci : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2400/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 3, s. 488-494. 
  article

  article

 4. Výpověď z pracovního poměru : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 3, s. 495-504. 
  article

  article

 5. Posuzování výpovědi z pracovního poměru pro nesplnění předpokladů pro výkon práce u pedagogického pracovníka : nález ÚS z 10. 2. 2017, sp. zn. II. ÚS 3350/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 4, s. 118. 
  article

  article

 6. Výpověď z pracovního poměru; odvolání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2376/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 6, s. 1020-1027. 
  article

  article

 7. Barbulescu v Romania (App. No.61496/08), 5 September 2017.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2017, Iss. 6, s. 603-609. 
  article

  article

 8. Výpověď z pracovního poměru : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3240/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 9, s. 1553-1560. 
  article

  article

 9. Okamžité zrušení pracovního poměru, odbory, neplatnost právního úkonu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 476/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 10, s. 1748-1757. 
  article

  article

 10. Přechod práv a povinností a hromadné propouštění / Nataša Randlová.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . xi, 126 stran . ISBN 978-80-7552-149-1   Signatura M 7592
  PP
  Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.