Search results

Records found: 32  
Your query: Subject h. and keywords = "Ukládání trestu"
 1. Hass im Netz – Das HiNBG und die Probleme des Straf-, Strafprozess- undStrafanwendungsrechts.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 1, s. 16-24. 
  article

  article

 2. Reconsidering Sentencing Principles in Cases of Civil Disobedience: : Cuadrilla Bowland Ltd and Others v Persons Unknown and Others.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 85, no. 4, 2022, s. 1062-1070. 
  article

  article

 3. Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 42, (2022), no. 4, s. 1093-1117. 
  article

  article

 4. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 21-27. 
  article

  article

 5. Anordnung des Verfalls von durch Straftaten erlangten Vermögen : Todorov u.a. gg. Bulgarien (13. 7. 2021).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 4, s. 357-364. 
  article

  article

 6. Polnische Gesamtstrafenentscheidung aus deutscher und polnischer Verurteilung : EuGH 15. 04. 21 – C-221/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 42, s. 864-872. 
  article

  article

 7. Ukládání trestů v případě jejich kumulace : jak trestat pachatele, kteří spáchali další trestný čin předtím, než vykonali dříve uložené tresty.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 1-17. 
  article

  article

 8. Základní přístupy k ukládání trestů.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 5, s. 8-15. 
  article

  article

 9. Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 187-193. 
  article

  article

 10. Ukládání trestů a jejich výkon : sborník z konference pořádané PF UK a UOČR dne 4. června 2020 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 341 stran . ISBN 978-80-7380-833-4   Signatura M 8841
  TP
  Ukládání trestů a jejich výkon

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.