Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Užívání bytu"
 1. Rozhodnutí o časově neomezeném užívání bytové jednotky tvořící součást společného jmění manželů třetí osobou jako nikoliv běžná záležitost : usnesení NS z 21. 7. 2021, sp. zn. 26 Cdo 3286/2020.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 7-8, s. 226-228. 
  article

  article

 2. Nájem bytu. Pokuta za porušení povinnosti provést vyúčtování služeb : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 26 Cdo 4074/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 10, s. 575-579. 
  article

  article

 3. Kondominium aneb splněné přání profesora Cepla.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 153, (2014), č.1, s. 37-51. 
  article

  article

 4. Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi.   -- In:  Proměny soukromého práva -- M5863 -- s. 47-56. 
  article

  article

 5. Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu / sestavila Věra Korecká.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . 847 s. . ISBN 978-80-7357-637-0   Signatura M 5689
  OP-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu

  book

 6. Dědické právo. Odúmrť. Bytové družstvo. Členství v bytovém družstvu. Nájem družstevního bytu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2009, sp.zn. 21 Cdo 4498/2008.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- Roč.14, (2010), č.9, s.658-665. 
  article

  article

 7. Byty a právo : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2007 / Luboš Chalupa, Jana Dvořáková Závodská, Věra Chandrycká.    Praha : ASPI, 2007 . 588 s. . ISBN 978-80-7357-242-6   Signatura M 4241
  OP-ChBy
  Byty a právo

  book

 8. Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu / sestavila Věra Korecká.    Praha : ASPI, 2003 . 271 s. . ISBN 80-86395-60-X   Signatura M 2985
  OP-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu

  book

 9. Vzory smluv, formulářů a oznámení souvisejících s bydlením / Milan Horák, Helena Nováková.    Praha : Polygon, 2003 . 231 s. . ISBN 80-7273-089-4   Signatura M 2981
  OP-HoVz
  Vzory smluv, formulářů a oznámení souvisejících s bydlením

  book

 10. Vlastnictví a nájem bytů : 2. aktualizované a přepracované vydání podle stavu k 1.7.2000 / Josef Fiala, Věra Korecká, Vladimír Kurka.    Praha : Linde, 2000 . 263 s. . ISBN 80-7201-241-X   Signatura M 2453
  OP-FiVl
  Vlastnictví a nájem bytů

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.