Search results

 1. Verbot geschäftsmäβiger Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig : BVerfG – 26. 02. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 1-6, s. 60-95. 
  article

  article

 2. Die „Weiterverbreitung“ von Hate Speech in sozialen Medien – Fragen der Beteiligung an einer gemäß § 185 StGB strafbaren Beleidigung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 11, s. 558-563. 
  article

  article

 3. Voraussetzungen eines Anfangsverdachts der Geldwäsche – Wohnungsdurchsuchung : BVerfG 31.01.20 – 2 BvR 2992/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 19, s. 1351-1353. 
  article

  article

 4. Trestní zákoník : komentář. Svazek I, § 1 až 204 / Filip Ščerba a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxx, 1642 stran . ISBN 978-80-7400-807-8   Signatura M 8822/1
  TP
  Trestní zákoník

  book

 5. Trestní zákoník : komentář. Svazek 2, § 205 až 421 / Filip Ščerba a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . ix, 1643-3331 stran . ISBN 978-80-7400-807-8   Signatura M 8822/2
  TP
  Trestní zákoník

  book

 6. Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom = Categorization of damages caused by a crime : II. časť.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 373-400. 
  article

  article

 7. Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 187-193. 
  article

  article

 8. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2019 . 586 stran . ISBN 978-80-7502-354-4   Signatura M 8440
  TP
  Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

  book

 9. K trestnému činu maření spravedlnosti podle § 347 a trestního zákoníku.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 6, s. 31-45. 
  article

  article

 10. Právní omyl v trestním zákoníku - co lze pod něj podřadit a jak přistupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 6, s. 131-137. 
  article

  article