Search results

Records found: 165  
Your query: Subject h. and keywords = "Trestní stíhání"
 1. Europäischer Haftbefehl und Gesetzlicher Richter – Gewährleistung fairen Verfahrens : EuGH 22.02.22 – C-562/21 PPU, C-563/21 PPU.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 18, 2022 s. 1299-1307. 
  article

  article

 2. ÚS k odpovědnosti státu za zásahy do života člověka vzniklé v trestním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 8. 
  article

  article

 3. Cizinec rovná se vazba?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 39-42. 
  article

  article

 4. Odpovědnost státu za zásahy do života jednotlivce vzniklé v trestním řízení : nález ÚS ze 13. 1. 2022, sp. zn. II. ÚS 1029/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 119. 
  article

  article

 5. Verfassungswidriger Zehnfinger- und Handflächenabdruck (BVerfG).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 19, s. 600. 
  article

  article

 6. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 1424 stran . ISBN 978-80-7502-637-8   Signatura M 9135
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

 7. Přezkum některých rozhodnutí státního zástupce de lege ferenda.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 2-11. 
  article

  article

 8. Řízení o stížnosti, dočasné odložení trestního stíhání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. 3 Tz 17/2021.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 4, s. 41-42. 
  article

  article

 9. Fehlende Abhilfe gegen üble Nachrede durch einen Minister wegen dessen Immunität : Bakoyanni gg Griechenland (20.12.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 6, s. 516-518. 
  article

  article

 10. K odpovědnosti státu za škodu způsobenou právnické osobě nezákonným trestním stíháním fyzických osob, které ji ovládají : nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 5, s. 52-53. 
  article

  article