Search results

Records found: 56  
Your query: Subject h. and keywords = "Trestní represe"
 1. Komplikationen des Pandemiestrafrechts.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 2, s. 63-72. 
  article

  article

 2. Kriminologie / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 631 stran . ISBN 978-80-7502-499-2   Signatura M 8930
  TK
  Kriminologie

  book

 3. Zásada subsidiarity trestní represe z pohledu právní civilistiky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 3, s. 19-24. 
  article

  article

 4. Spor o podstatu trestní odpovědnosti.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 9, s. 697-714. 
  article

  article

 5. Trestný čin pomluvy : k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy - 1. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 531-543. 
  article

  article

 6. Trestný čin pomluvy : k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy - 2. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 17, s. 583-591. 
  article

  article

 7. Nepodmienečný trest odňatia slobody ako ultima ratio.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 2, s. 93-98. 
  article

  article

 8. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2019).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 2, s. 43-44. 
  article

  article

 9. (Trestně?) právní postih nezaplacení televizních a rozhlasových poplatků.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 3, s. 140-148. 
  article

  article

 10. Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18 = The subsidiarity of criminal repression in decision of Constitutional court of May 2020 file No. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 695-702. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.