Search results

 1. Státní zastupitelství : právnický časopis.    Praha : Wolters Kluwer, 2013-  Praha : Wolters Kluwer, 2013-  Praha : Novatrix, 2009- .  svazků . ISSN 1214-3758   Signatura C 119
  Státní zastupitelství

  journal

 2. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica / vydala Univerzita Karlova v Praze.    Praha : Karolinum, 2008- . 1 online zdroj . ISSN 0323-0619   Signatura C160e
  Acta Universitatis Carolinae,

  journal

 3. Právní rádce.    Praha : Economia, 1994- .  svazků . ISSN 1210-4817. ISSN 2100-0765   Signatura C 42
  Právní rádce

  journal

 4. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek.    Praha : Wolters Kluwer, 2016-  Praha : Wolters Kluwer, 2016-  Praha : Nejvyšší soud ČSSR, 1970-  2009-2015 : Praha : Novatrix  2005-2008 ; Praha : LexisNexis CZ  1994-2004 ; Praha : Orac  1989-1992 ; Praha : Nejvyšší soud ČSFR  1971-1988 ; Praha : Nejvyšší soud ČSSR .  svazků . ISSN 0036-522X   Signatura C 60
  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

  journal

 5. Soudní rozhledy.    Praha : C.H. Beck, 1995- .  svazků . ISSN 1211-4405   Signatura C 66
  Soudní rozhledy

  journal

 6. Trestněprávní revue.    Praha : C.H. Beck, 2004- .  svazků . ISSN 1213-5313   Signatura C 95
  Trestněprávní revue

  journal

 7. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související.    Praha : Wolters Kluwer, 2012-  Praha : Wolters Kluwer, 2012-  Praha : Orac, 1996-  2005-2008 ; Praha : LexisNexis CZ  2009-2011 ; Praha : Novatrix  2012-2013 ; Praha : Wolters Kluwer ČR .  svazků . ISSN 1211-2860   Signatura C 69
  Trestní právo

  journal

 8. Combatting illicit trade on the EU border : A comparativeperspective / editor Celina Nowak.    Cham : Springer nature Switzerland, 2021 . 1 online zdroj (283 stran) . ISBN 978-3-030-51019-0
  Combatting illicit trade on the EU border

  computer file

 9. Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Tomáš Strémy, Lukáš Turay (eds.).    Praha : Leges, 2021 . 1 online zdroj (152 stran) . ISBN 978-80-7502-489-3
  Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty

  computer file

 10. Europäische Grund- und Menschenrechte im Strafverfahren – eine Paradigmenswechsel?.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 5, s. 287-292. 
  article

  article