Search results

Records found: 192  
Your query: Subject h. and keywords = "Trestní řád"
 1. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 1424 stran . ISBN 978-80-7502-637-8   Signatura M 9135
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

 2. Rozhodování o přikázání věci jinému senátu nebo soudu podle § 262 TrŘ ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 125-134. 
  article

  article

 3. Elektronická náhrada vazby ve světle připravované novely trestního řádu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 4, s. 189-199. 
  article

  article

 4. Privatanklage ud Prozesskosten nach dem Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 1, s. 5-8. 
  article

  article

 5. Hass im Netz – Das HiNBG und die Probleme des Straf-, Strafprozess- undStrafanwendungsrechts.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 1, s. 16-24. 
  article

  article

 6. Kontrola osobista po nowelizacji ustawy o Policji. Czy zmiany wynikające z wyroku TK usunęłyczy pogłębiły wątpliwości co do tej instytucji?.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 1, s. 129-143. 
  article

  article

 7. Dopady novely trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 Sb. na základní zásady trestního řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 11, s. 37-46. 
  article

  article

 8. Pravomoc soudce pro přípravné řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 125-131. 
  article

  article

 9. Aplikace § 262 TrŘ : nález ÚS z 27. 7. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 110/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 185. 
  article

  article

 10. Výklad plynutí lhůty podle § 155 odst. 4 TrŘ : nález ÚS z 30. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 1153/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 241. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.