Search results

Records found: 23  
Your query: Subject h. and keywords = "Tělesná a duševní integrita"
 1. Rechtzeitige Einholung der Einwilligung des Patienten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 20, 2023, s. 1405-1407. 
  article

  article

 2. Podmínky použití invazivních metod zásahů do tělesné integrity v zákoně o Policii České republiky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 4, s. 208-217. 
  article

  article

 3. Trampoty s pohlavím : sociální a právní aspekty života intersex lidí / Šárka Dušková, Martin Fafejta, Zdeněk Sloboda.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . viii, 147 stran . ISBN 978-80-7676-461-3   Signatura M 9158
  SO
  Trampoty s pohlavím

  book

 4. Beaufsichtigte Drogenscreenings mittels Urinkontrollen in Justizvollzugsansalt : BVerfG 22.07.22 – 2 BvR 1630/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 36, 2022, s. 2610-2613. 
  article

  article

 5. Beurteilung der Impfpflicht gegen Covid-19 in Österreich : VfGH – 23. 06. 22.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 13-16, s. 424-440. 
  article

  article

 6. Doping-Sperre gegen Berufssportlerin / Justizgewähranspruch / Fall Pechstein : BVerfG – 03. 06. 22.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 13-16, s. 460-466. 
  article

  article

 7. Are trans rights human rights? The case of gender self-ID.   -- In:  Public law -- ISSN 0033-3565. -- 2021, no. 3, s. 480-489. 
  article

  article

 8. Věc Solska a Rybicka proti Polsku : rozsudek Solska a Rybicka proti Polsku, stížnost č. 30491/17 a 31083/17, Evropský soud pro lidská práva, první sekce, 20. 9. 2018.   -- In:  Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 58-71. 
  article

  article

 9. Užití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace s důrazem na užití síťových lůžek.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 774-792. 
  article

  article

 10. Dignity, integrity, and the concept of a person.   -- In:  Vienna journal on international constitutional law -- ISSN 2306-3734. -- Vol. 13, (2019), no. 4, s. 323-372. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.