Search results

Records found: 128  
Your query: Subject h. and keywords = "Svobodný přístup k informacím"
 1. Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xv, 357 stran . ISBN 978-80-7676-695-2   Signatura M 9242
  OP
  Zákon o svobodném přístupu k informacím

  book

 2. Velká novela zákona o svobodném přístupu k informacím.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 4, s. 115-125. 
  article

  article

 3. Die Veröffentlichungspflicht von Informationen der Verwaltungsorgane.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 22, s. 1132-1139. 
  article

  article

 4. Nejvyšší správní soud: Určení odvolacího orgánu příspěvkové organizace kraje při poskytování informací : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 16. 2. 2022, č. j. Komp 3/2021-26.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 565-567. 
  article

  article

 5. Poskytování informací ve veřejné správě po nabytí účinnosti zákona č. 241/2022 Sb..   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 17 (2022), no. 3, s. 92-106. 
  article

  article

 6. Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. lii-lvi. 
  article

  article

 7. Poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů a povinnost poskytnout informace finančním arbitrem : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2020, č. j. 10 As 115/2020-44.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 69-71. 
  article

  article

 8. Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu / Jan Hak, Ondřej Vícha.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvi, 213 stran . ISBN 978-80-7598-778-5   Signatura M 8812
  PZ
  Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu

  book

 9. Právo na informace: veřejný zájem; zveřejnění poskytnuté informace; role "společenského hlídacího psa" : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2020, č. j. 2 AS 88/2019-29.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. clxxv-clxxxiv. 
  article

  article

 10. Judikatura Nejvyššího správního soudu : Nejvyšší správní soud k právu na informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 11-12, s. 49-51. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.