Search results

Records found: 105  
Your query: Subject h. and keywords = "Styk rodičů s dětmi"
 1. Einvernehmliches Wechselmodell – Vorrang des Umgangsverfahrens (OLG Frankfurt a. M.).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2023, Heft 6, s. 166. 
  article

  article

 2. Contact rights of foster parents : Jírová v the Czech Republic (App. No. 66015/17).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Iss. 4, 2023, s. 414-416. 
  article

  article

 3. Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 3522/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 3, s. 45-47. 
  article

  article

 4. Uložení pokuty za nerealizovaný styk rodiče s dítětem : nález ÚS z 24. 1. 2023, sp. zn. I. ÚS 2355/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 4, s. 119. 
  article

  article

 5. Výlučná x střídavá péče - judikatura - první část.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 4, s. 64-84. 
  article

  article

 6. Kontaktverbot mit Kindern wegen Geschlechtsumwandlung : EGMR 06.07.21 – 47220/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 14, s. 1001-1004. 
  article

  article

 7. Judikatura práva rodiny / Daniela Kovářová, Karel Havlíček.    Praha : Stálá konference českého práva, 2022 . 200 stran . ISBN 978-80-906813-7-8   Signatura M 9077
  OP
  Judikatura práva rodiny

  book

 8. Zuständigkeit des EGMR zur Prüfung nach seinem Urteil ergriffener familienrechtlicher Maβnahmen : Jurišić gg Kroatien (Nr 2) (7.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 344-346. 
  article

  article

 9. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 3..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 3, s. 26-32. 
  article

  article

 10. Cochemská praxe a její využití v České republice.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 4, s. 18-20. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.