Search results

Records found: 84  
Your query: Subject h. and keywords = "Stavební zákon"
 1. Závazné stanovisko v památkové péči II..   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 5, s. 257-306. 
  article

  article

 2. Nepřímé novely v památkové péči.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 7-8, s. 386-407. 
  article

  article

 3. Co se stane se stávajícími "černými stavbami" po účinnosti nového stavebního zákona?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 35-38. 
  article

  article

 4. Veřejné stavební právo : procesní úprava povolování stavebních záměrů.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 21, (2021), č. 4 (62), s. 53-71. 
  article

  article

 5. Změny v působnosti orgánů ochrany životního prostředí v důsledku přijetí zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 21, (2021), č. 4 (62), s. 90-100. 
  article

  article

 6. Fikce souhlasného závazného stanoviska - zásadní otazníky na příkladu závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 109-119. 
  article

  article

 7. Stavební zákon : praktický komentář / Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv autorů.    Praha : Leges, 2020 . xxiv, 1073 stran . ISBN 978-80-7502-400-8   Signatura M 8721
  PZ
  Stavební zákon

  book

 8. Návrh nového stavebního zákona - experiment pro vzduchoprázdno.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 7-8, s. 48-54. 
  article

  article

 9. Dočasná stavba ve stavebněprávním smyslu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2020, č. j. 10 As 200/2020-32.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 12, s. 64-67. 
  article

  article

 10. Základy stavebního práva : studijní text pro posluchače předmětu Stavební právo a další zájemce / Petr Vnenk.    Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020 . 127 stran . ISBN 978-80-7560-281-7   Signatura M 8802
  PZ
  Základy stavebního práva

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.