Search results

Records found: 21  
Your query: Subject h. and keywords = "Stavební povolení"
 1. Veřejné stavební právo : procesní úprava povolování stavebních záměrů.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 21, (2021), č. 4 (62), s. 53-71. 
  article

  article

 2. Následky pochybení správního orgánu a nemožnost jejich přičtení k tíži jednotlivce : nález ÚS z 11. 12. 2018, sp. zn. I. ÚS 2086/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 84. 
  article

  article

 3. Platnost smlouvy o stavbě při absenci úředního povolení ke stavbě : rozhodnutí NS Československé republiky z 23. 5. 1923, sp. zn. Rv I 71/23 (Vážný 2654).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 142-143. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: Náklady účelně vynaložené držitelem na nemovitost a stavební povolení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 19, s. 683. 
  article

  article

 5. Účinná soudní obrana proti vzniku stavby.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 5, s. 42-47. 
  article

  article

 6. Postup stavebního úřadu při zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 12, s. 448-451. 
  article

  article

 7. Změny v právní úpravě ochrany přírody při umisťování staveb a změnách využití území.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 17, (2017), č. 3 (45), s. 56-78. 
  article

  article

 8. Smlouva o dílo - rozpor předmětu díla se stavebním povolením - neplatnost smlouvy : z rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 2. 2. 2015, sp. zn. 23 Cdo 2080/2013.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 24, (2015), č. 3, s. 109-113. 
  article

  article

 9. Judikatúra ve veciach stavebného konania / zostavili Eva Babiaková, Lucia Leňová.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2015 . 423 stran . ISBN 978-80-8168-179-0   Signatura Z 3347
  PZ
  book

  book

 10. Liniové dopravní stavby : můžeme stavět stejně rychle jako v Německu?.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 23, (2015), č. 6, s. 56-60. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.