Search results

Records found: 89  
Your query: Subject h. and keywords = "Stavba"
 1. Co se stane se stávajícími "černými stavbami" po účinnosti nového stavebního zákona?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 35-38. 
  article

  article

 2. Vícepráce ve stavebnictví : máte na ně dohodu?.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 7-8, s. 40-43. 
  article

  article

 3. Právní aspekty záměrů hlukově náročných dopravních staveb.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 4 (66), s. 30-56. 
  article

  article

 4. Liniové stavby : zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a předpisy s ním související ve znění zákonů č. 237/2020 Sb. a č. 403/2020 Sb. : komentář podle stavu k 1.6.2021 / Jaroslav Truneček.    Praha : Leges, 2021 . x, 246 stran . ISBN 978-80-7502-527-2   Signatura M 8933
  PZ
  Liniové stavby

  book

 5. Fikce souhlasného závazného stanoviska - zásadní otazníky na příkladu závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 109-119. 
  article

  article

 6. Provádění staveb a jejich změn / Martin Ondra.    Praha : Leges, 2020 . 199 stran . ISBN 978-80-7502-411-4   Signatura M 8624
  PZ
  Provádění staveb a jejich změn

  book

 7. Nepřiměřený zásah do vlastnického práva rozhodnutím o odstranění části stavby : nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020, sp. zn. I. ÚS 1956/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. ciii-cix. 
  article

  article

 8. Aplikace přechodných ustanovení ObčZ o přestavku z pohledu superficiální zásady : usnesení NS z 26. 6. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1771/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 124-126. 
  article

  article

 9. Návrh nového stavebního zákona - experiment pro vzduchoprázdno.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 7-8, s. 48-54. 
  article

  article

 10. Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku : nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 67-70. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.