Search results

Records found: 23  
Your query: Subject h. and keywords = "Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl ÚS st 45 16"
 1. Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 195-209. 
  article

  article

 2. Plénum Ústavního soudu : o spalovacím motoru s "papírově" velkým výkonem a čtyřech elektromotorech.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 5, s. 15-20. 
  article

  article

 3. Veřejná listina (o. z.), odpovědnost státu za újmu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. 30 Cdo 1332/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1302-1311. 
  article

  article

 4. Neplatnost právního jednání (o. z.), úroky, dobré mravy, lichva (o. z.), podnikatel, spotřebitel : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sen. zn. 23 ICdo 59/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1480-1500. 
  article

  article

 5. K odepření přístupu k dovolacímu soudu nesprávným posouzením dovolání jako vadného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 56-59. 
  article

  article

 6. Insolvenční řízení, vykonatelnost rozhodnutí, veřejná listina, rozhodčí řízení, výkon rozhodčích nálezů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2018, sen. zn. 29 ICdo 72/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 188-195. 
  article

  article

 7. Insolvenční řízení. Zákonná neúčinnost právního úkonu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 ICdo 108/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 118-130. 
  article

  article

 8. Církevní restituce. První pozemková reforma : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 28 Cdo 1696/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 3, s. 152-167. 
  article

  article

 9. Oddlužení plněním splátkového kalendáře. Odměna insolvenčního správce : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 NSČR 27/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 5, s. 344-353. 
  article

  article

 10. Posuzování přípustnosti opravných prostředků z hlediska "bagatelnosti".   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 22, s. 763-769. 
  article

  article