Search results

Records found: 44  
Your query: Subject h. and keywords = "Stanovisko pléna ÚS Pl ÚS st 27 09"
 1. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (2. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 10, s. 348-357. 
  article

  article

 2. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 6, s. 367-372. 
  article

  article

 3. Nájem bytu. Regulované nájemné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 26 Cdo 284/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 9, s. 556-562. 
  article

  article

 4. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 316-321. 
  article

  article

 5. Nájem bytu, ochrana vlastnictví : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 320-327. 
  article

  article

 6. Náhrada za zahrnutí pozemku do územní rezervy : nález ÚS z 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 950/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 2, s. 44-46. 
  article

  article

 7. Vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 4, s. 743-748. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Výše náhrady za omezení vlastnického práva protiústavní regulací nájemného. Námitka promlčení ve sporu o tuto náhradu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 220-222. 
  article

  article

 9. Náhrada újmy způsobené regulací nájemného v ČR : rozsudek z 9. 2. 2017, č. 25784/09 a 36002/09, Čapský a Jeschkeová proti České republice.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 4, s. 138-140. 
  article

  article

 10. Domácí porod : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 8, s. 610-622. 
  article

  article