Search results

Records found: 35  
Your query: Subject h. and keywords = "Střet zájmů"
 1. Povinnost prevence střetu zájmů a zákaz upřednostňovat osobní zájem jako právní norma, nebo etický imperativ?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 1, s. 1-11. 
  article

  article

 2. Aktuální vývoj v prevenci střetu zájmů veřejných funkcionářů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 3, s. 5-11. 
  article

  article

 3. Absence inkompatibility funkce člena Parlamentu s funkcí člena zastupitelstva obce a kraje jako překážka prosazování celospolečenských zájmů?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 4, s. 31-40. 
  article

  article

 4. Zpřístupnění údajů z Centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů i bez žádosti je nepřiměřeným zásahem do práva na soukromí : nález pléna Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lviii-lxvii. 
  article

  article

 5. Ústavní soud: Zákon o střetu zájmů platí, netýká se jen Babiše.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 45. 
  article

  article

 6. ÚS ke střetu zájmů pro veřejné funkcionáře.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 8. 
  article

  article

 7. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 73. 
  article

  article

 8. Ústavní soud: O nahlédnutí do registru střetu zájmů musí lidé žádat.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 45. 
  article

  article

 9. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 109. 
  article

  article

 10. Střet zájmů zástupce a zastoupeného v občanském právu.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 110-115. 
  article

  article