Search results

Records found: 57  
Your query: Subject h. and keywords = "Střídavá péče"
 1. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR ve věcech rodinného práva za rok 2023 (1.) : Nález Ústavního soudu ČR ze dne 29. 8. 2023, sp. zn. IV. ÚS 2884/22 – Nejlepší zájem nezletilého v řízení o svěření dítěte do péče jiné osoby aneb apel k sjednocování judikatury v rodinněprávních věcech, Nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 4. 2023, sp. zn. III. ÚS794/22 – Hledisko stability výchovného prostředí při rozhodování o neadopční péči, Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2023, sp. zn. III. ÚS 3350/22 – Povinnost soudů hodnotit konkrétní překážky střídavé péče.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 13, 2024, č. 3, s. 39-45. 
  article

  article

 2. Einvernehmliches Wechselmodell – Vorrang des Umgangsverfahrens (OLG Frankfurt a. M.).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2023, Heft 6, s. 166. 
  article

  article

 3. Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 3522/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 3, s. 45-47. 
  article

  article

 4. ÚS: Paušální argumenty proti střídavé péči ze strany obecných soudů neobstojí.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 10. 
  article

  article

 5. Povinnost soudů hodnotit konkrétní překážky střídavé péče : nález ÚS z 8. 2. 2023, sp. zn. I. ÚS 3350/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 4, s. 118. 
  article

  article

 6. Výlučná x střídavá péče - judikatura - první část.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 4, s. 64-84. 
  article

  article

 7. Svěření dítěte do (asymetrické) střídavé péče a úloze znaleckých posudků : nález ÚS z 30. 3. 2023, sp. zn. I. ÚS 3522/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 8. Neodůvodněné rozhodnutí o (ne)svěření dětí do (asymetrické) střídavé péče : nález ÚS z 9. 5. 2023, sp. zn. II. ÚS 1489/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 7-8, s. 231. 
  article

  article

 9. Náležité odůvodnění při rozhodování o (ne)svěření dítěte do střídavé péče : nález ÚS z 22. 5. 2023, sp. zn. III. ÚS 1775/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 7-8, s. 231. 
  article

  article

 10. Střídavá péče nemá mít vždy přednost.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 6, s. 19-21. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.