Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Spravedlivé řešení"
 1. Spravedlivý proces a spravedlivý výsledek.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 7-8, s. 3. 
  article

  article

 2. Die juristische Konstruktion im Werk Rudolf von Jherings – vom universellen Rechtsalphabet bis zur juristischen Schönheit.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 72 (2017), Heft 15-16, s. 770-777. 
  article

  article

 3. Grenzen zivilprozessualer Wahrheit und Gerechtigkeit.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70 (2017), Heft 49, s. 3558-3563. 
  article

  article

 4. K institutu neúměrného zkrácení (laesio enormis) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.8.2010, sp.zn. 30 Cdo 1653/2009.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 8, (2011), č.3, s.120-128. 
  article

  article

 5. Zánik práva na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2011, sp.zn. 25 Cdo 5162/2008.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 8, (2011), č.4, s.181-183. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.