Search results

Records found: 66  
Your query: Subject h. and keywords = "Správní trestání"
 1. Přestupkové právo / Helena Prášková.    Praha : Leges, 2022 . 574 stran . ISBN 978-80-7502-612-5   Signatura M 9155
  SD
  Přestupkové právo

  book

 2. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 10, s. 843-853. 
  article

  article

 3. Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore. judikatúra / Judikatúru zostavili autori: Jozef Milučký, Samuel Milučký.    Žilina : Eurokódex, 2021 . viii, 799 stran . ISBN 978-80-8155-099-7   Signatura Z 4429
  SD
  Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

  book

 4. Recht, sich in Verwaltungsstrafverfahren nicht selbst zu belasten / Rs. Consob : EuGH – 02. 02. 21.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 1-6, s. 21-27. 
  article

  article

 5. Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí / Jitka Jelínková, Svatava Havelková.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxii, 242 stran . ISBN 978-80-7400-839-9   Signatura M 8946
  SD
  Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

  book

 6. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al..    Praha : Leges, 2021 . 308 stran . ISBN 978-80-7502-531-9   Signatura M 8960
  SD
  Správní právo trestní

  book

 7. Krátce ke správnímu trestání ze strany Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 4, s. 237-246. 
  article

  article

 8. Koncentrační zásada v řízení podle soudního řádu správního : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, č. j. 10 As 156/2018-110.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 62-64. 
  article

  article

 9. Die juristische Person im Lichte der Geldwäschereibekämpfung .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 401-405. 
  article

  article

 10. Aktivní legitimace státu k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, č. j. 8 Afs 128/2018-46.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxxiii-cxxx. 
  article

  article