Search results

Records found: 407  
Your query: Subject h. and keywords = "Správní soudnictví"
 1. The Heathrow Case in the Supreme Court : Climate Change Legislation and Administrative Adjudication.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 86, no. 1, 2023, s. 226-237. 
  article

  article

 2. Cautious scrutiny : The Federal Climate Change Act case in the German Constutitonal Court.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 86, no. 1, 2023, s. 263-275. 
  article

  article

 3. Prezydent RP jako organ administrujący a pojęcie jego prerogatyw.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 7, s. 3-22. 
  article

  article

 4. Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd dyscyplinarny w sprawach sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 7, s. 23-44. 
  article

  article

 5. Rozhodování správních soudů o náhradě nákladů řízení za zaplacený soudní poplatek : nález ÚS z 3. 1. 2022, sp. zn. IV. ÚS 1059/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 2, s. 48-49. 
  article

  article

 6. Náležité odůvodnění rozhodnutí správních soudů v řízení o zrušení části opatření obecné povahy : nález ÚS z 24. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 3204/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 7. Schändungen des Korans und Meinungsfreiheit – Anm. Zur Rechtslage in Schweden.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 50, (2023), Heft 17-20, s. 405-410. 
  article

  article

 8. Między jawnością a sprawnością postępowania przed sądem administracyjnym (Kilka refleksji związanych z pandemią i jej zakończeniem).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 12, s. 126-140. 
  article

  article

 9. K nepřijatelnosti kasační stížnosti.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 4, s. 270-302. 
  article

  article

 10. K rozhodování správních soudů o náhradě nákladů řízení za zaplacený soudní poplatek.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 41-42. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.