Search results

Records found: 724  
Your query: Subject h. and keywords = "Správní právo"
 1. Deutsches Verwaltungsblatt.    Koln : Carl Heymanns Verlag, 2007- .  svazků . ISSN 0012-1363   Signatura C 103
  Deutsches Verwaltungsblatt

  journal

 2. Právní rádce.    Praha : Economia, 1994- .  svazků . ISSN 1210-4817. ISSN 2100-0765   Signatura C 42
  Právní rádce

  journal

 3. Public law.    London : Sweet & Maxwell, 1993- .  svazků . ISSN 0033-3565   Signatura C 49
  Public law

  journal

 4. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva.    Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 1990-  Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 1990-  Praha : Ministrestvo vnitra ČSR, 1972- .  svazků . ISSN 0139-6005   Signatura C 67
  Správní právo

  journal

 5. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica / vydala Univerzita Karlova v Praze.    Praha : Karolinum, 2010- . 1 online zdroj . ISSN 2336-6478   Signatura C160e
  Acta Universitatis Carolinae,

  journal

 6. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva.    Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 1990-  Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 1990-  Praha : Ministrestvo vnitra ČSR, 1972- . 1 online zdroj   Signatura C67e
  journal

  journal

 7. Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.    Brno : Nejvyšší správní soud, 2017- . 1 online zdroj . ISSN 2533-7416   Signatura C96e
  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

  journal

 8. Contemporary French administrative law / John Bell and François Lichère.    Cambridge : Cambridge University Press, 2022 . 1 online zdroj (lviii, 380 stran) . ISBN 978-1009057127
  aa
  Contemporary French administrative law

  computer file

 9. „Ustalenia“ i „wskazania“ jako element planów ochrony albo zadań ochronnych i ich wpływ na planowanie przestrzenne w gminách oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 2, s. 61-87. 
  article

  article

 10. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) : vel'ký komentár / Martin Píry.    Žilina : Eurokodex, 2022 . 255 stran . ISBN 978-80-8155-111-6   Signatura Z 4563
  SP
  Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

  book