Search results

Records found: 20  
Your query: Subject h. and keywords = "Správní právo hmotné"
 1. Verfassungs- und Verwaltungsrecht als Instrumente der Freiheitssicherung und Zukunftsgestaltung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 43, 2022, s. 3108-3111. 
  article

  article

 2. Správní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala.    Praha : Leges, 2019 . 223 stran . ISBN 978-80-7502-353-7   Signatura M 8492
  SP
  Správní právo hmotné

  book

 3. Správní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala.    Praha : Leges, 2015 . 224 stran . ISBN 978-80-7502-092-5   Signatura M 7339
  SP
  Správní právo hmotné

  book

 4. Vzory smluv a podání ve věcech : práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, správním, notářském, insolvenčním, katastrálním a ve správním soudnictví a dále podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory směnek a žalob z odpovědnosti státu / Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2012 . 1327 s. . ISBN 978-80-7201-865-9   Signatura M 5905
  PV-ŠkVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  book

 5. Vzory smluv a podání ve věcech : elektronická verze vzorů ve Wordu / Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů [elektronický zdroj CD-ROM].    Praha : Linde, 2012 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7201-865-9   Signatura D 36
  PV-ŠkVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  computer file

 6. Správní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala.    Praha : Leges, 2010 . 207 s. . ISBN 978-80-87212-55-4   Signatura M 5480
  SP-HoSp
  Správní právo hmotné

  book

 7. Vzory smluv a podání ve věcech: elektronická verze ke knize, podle stavu k 1.12.2008 / Milan Holub a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2008 . 1CD . ISBN 978-80-7201-742-3   Signatura D 30
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  book

 8. Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory podle insolvenčního zákona / Milan Holub, Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2008 . 1239 s. . ISBN 978-80-7201-742-3   Signatura M 4818
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory podle insolvenčního zákona

  book

 9. Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory podle nového Zákoníku práce : podle stavu k 1.6.2007 / Milan Holub a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2007 . 1247 s. . ISBN 978-80-7201-673-0   Signatura M 4364
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory podle nového Zákoníku práce

  book

 10. Vzory smluv a podání ve věcech: elektronická verze ke knize, podle stavu k 1.6.2006 / Milan Holub a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2006 . 1CD . ISBN 80-7201-607-5   Signatura D 10
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  book