Search results

Records found: 356  
Your query: Subject h. and keywords = "Správní právo a správní věda"
 1. Historische Konstanten und neue Impulse in der Entwicklung des verfassungsrechtlichen Verständnisses von „guter Verwaltung“.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 138, (2023), Heft 17, s. 1029-1036. 
  article

  article

 2. Správní právo : zvláštní část (vybrané kapitoly) / Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 576 stran . ISBN 978-80-7502-613-2   Signatura M 9122
  SP
  Správní právo

  book

 3. Správní právo : obecná část / Martin Kopecký.    Praha : C.H. Beck, 2021 . xxxiv, 539 stran . ISBN 978-80-7400-820-7   Signatura M 8862
  SP
  Správní právo

  book

 4. Správní řád : komentář / Lukáš Potěšil, David Hejč, Filip Rigel, David Marek.    Praha : C.H. Beck, 2020 . xxv, 890 stran . ISBN 978-80-7400-804-7   Signatura M 8780
  SP
  Správní řád

  book

 5. Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 484 stran . ISBN 978-80-7380-830-3   Signatura M 8840
  SP
  Správní právo procesní

  book

 6. Správní právo : obecná část / Martin Kopecký.    Praha : C.H. Beck, 2019 . xxxii, 536 stran . ISBN 978-80-7400-727-9   Signatura M 8377
  SP
  Správní právo

  book

 7. Brauchen wir ein Allgemeines Verwaltungsrecht?.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2019, Nr. 4, s. 161-167. 
  article

  article

 8. Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo.    Praha : C.H. Beck, 2019 . xxxv, 1011 stran . ISBN 978-80-7400-751-4   Signatura M 8497
  SP
  Správní řád

  book

 9. Správní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný.    Praha : Leges, 2019 . 398 stran . ISBN 978-80-7502-365-0   Signatura M 8530
  SP
  Správní právo procesní

  book

 10. Obecné správní právo / Vladimír Sládeček.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 510 stran . ISBN 978-80-7598-564-4   Signatura M 8544
  SP
  Obecné správní právo

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.