Search results

Records found: 108  
Your query: Subject h. and keywords = "Správní delikty"
 1. Zákon o spotřebních daních : komentář / Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xxv, 777 stran . ISBN 978-80-7676-717-1   Signatura M 9240
  FD
  Zákon o spotřebních daních

  book

 2. Work performance outside the employment relationship as an administrative offence and its punishment in the Czech republic.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 13, (2023), no. 3, s. 276-295. 
  article

  article

 3. Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2021, čj. 8 As 13/2019-91.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxxvi-cxxx. 
  article

  article

 4. Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore. judikatúra / Judikatúru zostavili autori: Jozef Milučký, Samuel Milučký.    Žilina : Eurokódex, 2021 . viii, 799 stran . ISBN 978-80-8155-099-7   Signatura Z 4429
  SD
  Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

  book

 5. Náhrada škody (nákladů obhajoby) vzniknuvších v souvislosti s řízením o správních deliktech : nález ÚS z 15. 12. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2841/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46. 
  article

  article

 6. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al..    Praha : Leges, 2021 . 308 stran . ISBN 978-80-7502-531-9   Signatura M 8960
  SD
  Správní právo trestní

  book

 7. Zákon o spotřebních daních : komentář / Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxvii, 704 stran . ISBN 978-80-7598-832-4   Signatura M 8698
  FD
  Zákon o spotřebních daních

  book

 8. Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii. 
  article

  article

 9. ÚS k odpovědnosti za přestupky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 9. 
  article

  article

 10. Přezkum materiálního znaku přestupku (deliktu) ve správním soudnictví : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, čj. 10 As 156/2018-110.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxxx-cxxxviii. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.