Search results

 1. Verbandsklagenrichtlinie und Haftungsrecht.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 9, s. 430-439. 
  article

  article

 2. AI + blockchain = smlouva o spotřebitelském úvěru?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 41-47. 
  article

  article

 3. Ochrana slabší strany ve světle nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 32-37. 
  article

  article

 4. Kollektiver Rechtsschutz – Chancen der Umsetzung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 12, s. 601-611. 
  article

  article

 5. Das Ende der europäischen Gerichtsstandsvereinbarung?.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 12, s. 549-554. 
  article

  article

 6. Ústavnost tzv. negativního registru dlužníků (spotřebitelů) : nález ÚS z 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 7. De minimis curat mercator: Legal Tech wird Gesetz.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 35, s. 2537-2541. 
  article

  article

 8. Das Gesetz für faire Verbraucherverträge – Weitere reaktionen auf die Digitalisierung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 39, s. 2833-2839. 
  article

  article

 9. Správa vlastního majetku a podnikání.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 153-176. 
  article

  article

 10. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  article

  article