Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Splatnost pohledávky"
 1. Splatnost dluhu v závazkovém právu (teoretická část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 11, s. 381-391. 
  article

  article

 2. Splatnost dluhu v závazkovém právu (praktická část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 12, s. 419-429. 
  article

  article

 3. Bezdůvodné obohacení, daň z přidané hodnoty, splatnost pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2169/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 4, s. 700-713. 
  article

  article

 4. Blankosměnka. Splatnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 3507/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 39-44. 
  article

  article

 5. Stanovení splatnosti závazku vs. hmotněprávní podmínka : usnesení sp. zn. II. ÚS 3232/17 ze dne 9. 1. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 2, s. 38. 
  article

  article

 6. Mzda. Prodlení zaměstnavatele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. ledna 2015, sp. zn. 21 Cdo 403/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 10, s. 807-813. 
  article

  article

 7. Splatnost pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem vlastnického práva před rozhodnutím o úpadku : usnesení NS z 18. 7. 2013, sen. zn. 29 NSČR 23/2012.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 1, s. 27. 
  article

  article

 8. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.6.2010, sp.zn. 29 Cdo 2089/2008.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 63, (2011), č.3, s.379-383. 
  article

  article

 9. Promlčení práv, jejichž splatnost nastává na výzvu věřitele.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.19, s.681-689. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.