Search results

 1. Jurisprudence.    Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Brno : EMP, 2006-  2008-2009 ; Praha : ASPI .  svazků . ISSN 1802-3843   Signatura C 10
  Jurisprudence

  journal

 2. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.    Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Codex Bohemia, 1998-  2001-2009 ; Praha : ASPI Publishing .  svazků . ISSN 1212-2211   Signatura C 48
  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

  journal

 3. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek.    Praha : Wolters Kluwer, 2016-  Praha : Wolters Kluwer, 2016-  Praha : Nejvyšší soud ČSSR, 1970-  2009-2015 : Praha : Novatrix  2005-2008 ; Praha : LexisNexis CZ  1994-2004 ; Praha : Orac  1989-1992 ; Praha : Nejvyšší soud ČSFR  1971-1988 ; Praha : Nejvyšší soud ČSSR .  svazků . ISSN 0036-522X   Signatura C 60
  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

  journal

 4. Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.    Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Codex Bohemia, 1997-  2001-2004 ; Praha : ASPI Publishing  2005-2009 ; Praha : ASPI .  svazků . ISSN 1211-8362   Signatura C 64
  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

  journal

 5. Soudní rozhledy.    Praha : C.H. Beck, 1995- .  svazků . ISSN 1211-4405   Signatura C 66
  Soudní rozhledy

  journal

 6. Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi.    Praha : Wolters Kluwer, 2016-  Praha : Wolters Kluwer, 2016-  Praha : Orac, 1995 -  2004-2008 ; Praha : LexisNexis CZ  2009- ; Praha : Novatrix .  svazků . ISSN 1214-3839   Signatura C 75
  Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi

  journal

 7. Judicial review during the COVID-19 pandemic.   -- In:  Public law -- ISSN 0033-3565. -- 2021, no. 1, s. 9-19. 
  article

  article

 8. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízením správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech: občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Michal Králík a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . xxvi, 1102 stran . ISBN 978-80-7502-392-6   Signatura M 8865
  PV
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

  book

 9. Staatsanswaltschaftliche Ausstellung Europäischer Haftbefehle – Österreichisches Sys-tém : EuGH 09.10.19 – C-489/19 PPU.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 4, s. 203-205. 
  article

  article

 10. Ústavní soud ČR : strážce ústavy nad politikou nebo v politice? / Jana Ondřejková, Jan Malíř a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 303 stran . ISBN 978-80-7502-431-2   Signatura M 8658
  UC
  Ústavní soud ČR

  book