Search results

Records found: 18  
Your query: Subject h. and keywords = "Soudní řízení správní"
 1. Work performance outside the employment relationship as an administrative offence and its punishment in the Czech republic.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 13, (2023), no. 3, s. 276-295. 
  article

  article

 2. Zamyšlení nad stávajícím pojetím veřejných subjektivních práv jakožto základu aktivní žalobní legitimace v soudním řízení správním.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 1, s. 51-64. 
  article

  article

 3. Oceňování a soudní řády.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 11-18. 
  article

  article

 4. Zastavení soudního řízení správního pro nezaplacení soudního poplatku a ujednání o odměně advokáta : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2018, č. j. 8 As 198/2018-17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 61-64. 
  article

  article

 5. Odkladný účinek v soudním řízení správním.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 8, s. 434-449. 
  article

  article

 6. Nevypořádání se s vyjádřením osoby zúčastněné na soudním řízení správním jako vážná vada řízení : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2017, č. j. 2 As 196/2016-123.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 3, s. 53-56. 
  article

  article

 7. Přezkum zdravotního stavu osoby před správními soudy : nález ÚS z 6. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 3097/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 126. 
  article

  article

 8. Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 1-2, s. 33-55. 
  article

  article

 9. Náhrada nákladů soudního řízení správního procesně úspěšnému správnímu orgánu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 4, s. 142-145. 
  article

  article

 10. Význam a vybrané aspekty aplikace ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 2, s. 87-96. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.