Search results

 1. Privatautonomie von innen und auβen – Zur Materialisierungsdebatte im Vertragsrecht.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 14, s. 693-710. 
  article

  article

 2. Das Wucherverbot.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 21, s. 1017-1027. 
  article

  article

 3. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  article

  article

 4. XXVII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2019 . 548 stran . ISBN 978-80-7502-359-9   Signatura M 3697/27
  PV
  book

  book

 5. Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku / Michal Janoušek.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xvi, 259 stran . ISBN 978-80-7400-696-8   Signatura M 8209
  OP
  Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

  book

 6. Proč je důležité si i dále pokládat otázku souběhu funkcí.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 5, s. 71-76. 
  article

  article

 7. K zmluvnej voľnosti a princípu preferencie platnosti právneho úkonu v kontexte ochrany základných práv a slobôd.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 69, (2017), č. 1, s. 129-134. 
  article

  article

 8. Smluvní volnost a souběh funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele akciové společnosti v pracovněprávním poměru : nález ÚS z 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 358-360. 
  article

  article

 9. Konečně rozumný pohled na souběh funkcí?.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 10, s. 24-27. 
  article

  article

 10. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15 : datum rozhodnutí: 13. 9. 2016.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 5, s. 53-54. 
  article

  article