Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Služebnosti"
 1. K právním následkům promlčení služebnosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1491/2019.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 2, s. 28-32. 
  article

  article

 2. Služebnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1187/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 1, s. 7-15. 
  article

  article

 3. Nepovolení nezbytné cesty pro nápadnou nedbalost žadatele o nezbytnou cestu : rozhodnutí NS Československé republiky z 31. 1. 1941, sp. zn. Rv I 745/40 (Vážný 17974).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 5, s. 178-179. 
  article

  article

 4. K principům rozhodování soudu o zrušení či omezení služebnosti z hlediska náhrady za její zrušení nebo omezení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. 22 Cdo 2571/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 55-58. 
  article

  article

 5. Soustava občanského práva. svazek I., 1. Nauky obecné, 2. Práva věcná / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . přerušované stránkování . ISBN 978-80-7598-563-7   Signatura M 8547/1
  OP
  Soustava občanského práva

  book

 6. Služebnost (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 155/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 880-891. 
  article

  article

 7. Nástrahy vodních restitucí.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 10, s. 32-39. 
  article

  article

 8. Oceňování služebností : teorie a praxe / Jakub Hanák, Kristýna Kuhrová, Jan Sedláček.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xiv, 161 stran . ISBN 978-80-7552-628-1   Signatura M 8048
  OP
  Oceňování služebností

  book

 9. Věcná práva : věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku / Jan Spáčil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xxix, 301 stran . ISBN 978-80-7400-711-8   Signatura M 8249
  OP
  Věcná práva

  book

 10. Nejvyšší soud České republiky: K aktivní legitimaci k žalobě na zrušení služebnosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 155/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 566-569. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.