Search results

Records found: 57  
Your query: Subject h. and keywords = "Služební poměr"
 1. Zákon o státní službě : komentář / Iva Hřebíková, Andrea Fáberová, Zuzana Brücknerová, Petra Kubáčová Nejedlá, Karel Moravec, Dana Roučková, Petr Hůrka.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xx, 949 stran . ISBN 978-80-7400-842-9   Signatura M 8986
  SP
  Zákon o státní službě

  book

 2. Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 1, s. 2-7. 
  article

  article

 3. Stručné pojednání o služebních předpisech dle zákona o státní službě.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 4, s. 201-220. 
  article

  article

 4. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 170 stran . ISBN 978-80-210-9812-1   Signatura M 8912
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 5. Otázka pravomoci k rozhodování o nároku na náhradu újmy za nezákonné rozhodnutí ve věcech služebního poměru : nález ÚS z 30. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 1/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 6. Zákon o státní službě : komentář / Pichrt, Kaucký, Kopecký a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xlviii, 1275 stran . ISBN 978-80-7598-654-2   Signatura M 8703
  SP
  Zákon o státní službě

  book

 7. Zrušení služebního místa systematizací nebo až schválením organizační struktury přímo nezkracuje práva státního zaměstnance : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2019, č. j. 8 Ads 301/2018-45.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. xx-xxiv. 
  article

  article

 8. Ukončení služebního poměru duchovního ve světle práva na soudní ochranu : nález ÚS z 16. 10. 2018, sp. zn. III. ÚS 3910/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 9. 
  article

  article

 9. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2018).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 2, s. 33-34. 
  article

  article

 10. Ukončení služebního poměru duchovního ve světle práva na soudní ochranu : nález ÚS z 16. 10. 2018, sp. zn. III. ÚS 3910/17.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 3, s. 71. 
  article

  article