Search results

Records found: 460  
Your query: Subject h. and keywords = "Slovensko"
 1. T. G. Masaryk a Slované / Vratislav Doubek, Ladislav Hladký, Radomír Vlček a kolektiv.    Praha : Akademie věd ČR (Praha)., 439 s. . ISBN 978-80-7286-221-4   Signatura M 6703
  GH-....
  T. G. Masaryk a Slované

  book

 2. Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax.    Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1992- .  svazků . ISSN 1335-6461   Signatura C 22
  Justičná revue

  journal

 3. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.    Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Právnická jednota, 1922-  1975-1989 ; Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied  1992-2010 ; Bratislava : Slovak Akademic Press .  svazků . ISSN 0032-6984   Signatura C 46
  Právny obzor

  journal

 4. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993–2023) : Ústavné súdnictvo v premenách času / Ivan Fiačan, Peter Kerecman, Ján Štiavnický, Eduard Bárány, Peter Kresák, Ivetta Macejková, Ján Mazák, Ladislav Orosz, Jozef Vozár, Dana Kušnírová, Martina Ferencová.    Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023 . 207 stran . ISBN 978-80-8129-142-5   Signatura Z 4604
  JU
  Ústavný súd Slovenskej republiky (1993–2023)

  book

 5. Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní / Martin Mihók.    Praha : Leges, 2023 . 414 stran . ISBN 978-80-7502-659-0   Signatura M 9204
  TP
  Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní

  book

 6. Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Gabriela Dobrovičová, Marta Breichová Lapčáková (eds.).    Košice : ŠafárikPress, 2023 . 499 stran . ISBN 978-80-574-0206-0   Signatura Z 4633
  TS
  Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám

  book

 7. Zákon o súdoch : komentár / Beáta Hrušková, Lucia Strémy, Mariana Šindlerová.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2023 . xii, 131 stran . ISBN 978-80-571-0644-9   Signatura Z 4676
  JU
  Zákon o súdoch

  book

 8. Ústava Slovenskej republiky : komentár. zväzok III, (ústavné zákony) / Ladislav Orosz, Ján Svák a kol..    Bratislava : Wolters Kluwer, 2023 . xii, 513 stran . ISBN 978-80-571-0617-3   Signatura Z 4509/3
  UO
  Ústava Slovenskej republiky

  book

 9. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : komentár / Marek Domin.    Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023 . xxvii, 633 stran . ISBN 978-80-571-0638-8   Signatura Z 4675
  TS
  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

  book

 10. Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 106, (2023), č. 4, s. 321-332. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.