Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Sídlo právnické osoby"
 1. Brexit-Prophylaxe durch das 4. UmwG-ÄndG.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg 72, (2019), Heft 12, s. 805-810. 
  article

  article

 2. Grundrechtsschutz nach Sitzverlegung in der Europäischen Union – Grundrechtsberechtigung und Mobilität juristischer Personen zwischen Grundgesetz und Grundfreiheiten.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 134, (2019), Heft 20, s. 1306-1311. 
  article

  article

 3. Vrchní soud v Praze: Zrušení zapsané osoby s likvidací pro ztrátu právního důvodu užívání prostor zapsaných ve veřejném rejstříku jako její sídlo. Umístění adresy sídla. Skutečné a formální (virtuální) sídlo. Dvojí výzva ke zjednání nápravy. Adresát výzvy. Opětovné zrušení právnické osoby : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. 7 Cmo 383/2016.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 6, s. 158-162. 
  article

  article

 4. K některým požadavkům na určení sídla právnické osoby při jejím zakládání či změně jejího sídla.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 9-12. 
  article

  article

 5. Příslušnost soudu místní : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2016, sen. zn. 29 NSČR 123/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 9, s. 1661-1668. 
  article

  article

 6. Preisregulierung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln aus dem Ausland : BVerfG: 04.11.15 – 2 BvR 282/13, 2 BvQ 56/12.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 69, (2016), Heft 20, s. 1436-1438. 
  article

  article

 7. SRN: Spolkový soudní dvůr: k valné hromadě akciové společnosti konané v zahraničí : rozsudek Spolkového soudního dvora z 21. 10. 2014, sp. zn. II ZR 330/13.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 13-14, s. 513-514. 
  article

  article

 8. Grenzüberschreitender Formwechsel und tatsächliche Sitzverlegung – Die Entscheidung VALE des EuGH.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2012, Jhrg. 65, Heft 37, s. 2701-2704. 
  article

  article

 9. Právní důsledky změny koncepce sídla.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 2, (2010), č.4, s.100-105. 
  article

  article