Search results

Records found: 108  
Your query: Subject h. and keywords = "Rozsudek"
 1. Ersatz von Verfahrenskosten nach einem Freispruch im Strafverfahren: Too little too late.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 2, s. 109-118. 
  article

  article

 2. Praktický úvod do civilního řízení sporného / Jiří Remeš.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xv, 448 stran . ISBN 978-80-7400-871-9   Signatura M 9095
  OP
  Praktický úvod do civilního řízení sporného

  book

 3. Fortgesetzte Untersuchungshaft trotz Feststellung einer Verletzung von Art 5 iVm Art 18 EMRK durch den EGMR : Kavala gg die Türkei (Art 43 Abs 4 EMRK) (GK) (11.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 362-368. 
  article

  article

 4. Právní moc důvodů rozsudku?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 13-14, s. 457-469. 
  article

  article

 5. Nejvyšší správní soud: Limity závaznosti rozsudku pro uznání pro správce daně v daňovém řízení : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 17. 8. 2022, č. j. 1 Afs 86/2021-34.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 21, s. 760-762. 
  article

  article

 6. Odůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha.    Praha : Leges, 2021 . 225 stran . ISBN 978-80-7502-516-6   Signatura M 8931
  OP
  Odůvodnění civilního rozsudku

  book

 7. Nicht nur eine Frage des Stils – Zur neuen Begründungspraxis der französischen Cour de cassation.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 13, s. 637-646. 
  article

  article

 8. Splnění podmínek pro vydání rozsudku pro uznání : rozsudek NS z 27. 8. 2020, č. j. 25 Cdo 471/2020-471.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 48-49. 
  article

  article

 9. ÚS: z odsuzujícího rozsudku musí být patrné naplnění všech znaků trestného činu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8. 
  article

  article

 10. Podmínky pro vydání rozsudku pro uznání : nález ÚS z 12. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3207/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84-85. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.