Search results

Records found: 20  
Your query: Subject h. and keywords = "Rozpočtová pravidla"
 1. Constitutional identity, the rule of law, and the power of the purse: The ECJ approves the conditionality mechanism for the protection of the Union budget : Hungary v. Parliament and Council; Poland v. Parliament and Council.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 59, no. 6, 2022, s. 1771-1802. 
  article

  article

 2. The European Union´s COVID-19 recovery plan : the legal engineering of and economic policy shift.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 58, (2021), no. 3, s. 635-682. 
  article

  article

 3. Modernisierung der Finanzverfassung der Europäischen Union .   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 14, s. 914-918. 
  article

  article

 4. Dluhová brzda veřejných rozpočtů aneb hospodaření územních samosprávných celků : nález pléna Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 6/17 (99/2018 Sb.).   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. xxxiii-xxxvi. 
  article

  article

 5. ÚS odmítl zásah do dluhové brzdy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 12. 
  article

  article

 6. Právní úprava "dluhové brzdy" a "dluhového stropu" při hospodaření územních samosprávných celků : nález ÚS z 20. 2. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 6/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 5, s. 153-154. 
  article

  article

 7. Správní právo : (soubor zákonů) /.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 741 stran . ISBN 978-80-7380-739-9   Signatura M 8293
  SP
  Správní právo

  book

 8. Ústavnost "protikuřáckého zákona" : nález ÚS z 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 5, s. 153-154. 
  article

  article

 9. K výkladu § 14a rozpočtových pravidel při přeměně příjemce dotace rozdělením odštěpením.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 37-39. 
  article

  article

 10. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů : komentář / Filip Rigel, Michal Bouška, Robin Mlynář.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xvi, 275 stran . ISBN 978-80-7552-592-5   Signatura M 7816
  SP
  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.