Search results

Records found: 71  
Your query: Subject h. and keywords = "Rozhodovací činnost soudu"
 1. Legislative Constitutional Duties and the Judicial Role.   -- In:  Public law -- ISSN 0033-3565. -- Public law, Vol. 43, 2023, no. 2, 311-332. 
  article

  article

 2. Stručný vhled do rozhodovací praxe Ústavního soudu (ústavní stížnosti).   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 132-137. 
  article

  article

 3. Über den Umgang von EGMR und Ministerkomitee mit Fällen gegen Russland nach dessen Ausscheiden aus dem Europarat zum 16. März 2022.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 50, (2023), Heft 9-12, s. 199-206. 
  article

  article

 4. Umgang bzgl. Fehlender Verfahrensbeteiligung Russlands vor dem EGMR nachdessen Ausscheiden aus dem Europarat (Svetova u.a. gegen Russland) : EGMR – 24. 01. 23.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 50, (2023), Heft 9-12, s. 207-210. 
  article

  article

 5. Ke správnosti východisek diskuse o řešení přetíženosti Nejvyššího správního soudu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 3, s. 245-256. 
  article

  article

 6. Safeguarding Access to Justice in the Age of the Online Court.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 85, no. 1, 2022, s. 25-68. 
  article

  article

 7. Ustrowe gwarancje niezawisłości asesora sądu powszechnego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 6, s. 29-46. 
  article

  article

 8. Vymáhání pohledávek státu, které vzešly z rozhodovací činnosti soudů : usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 9. 2021, č. j. Konf 11/2020-17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 3, s. 59-61. 
  article

  article

 9. Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 42, (2022), no. 4, s. 1093-1117. 
  article

  article

 10. The Role of judicial craft in improving democracy´s resilience : the case of party bans in Czechia, Hungary and Slovakia.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 18, (2022), no. 3, s. 440-465. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.