Search results

Records found: 15  
Your query: Subject h. and keywords = "Rozhodnutí a stanoviska NS"
 1. Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 2. Posouzení přípustnosti dovolání dle § 238 odst. 1 písm. c) OSŘ : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 2891/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 3. Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu / sestavila Věra Korecká.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . 847 s. . ISBN 978-80-7357-637-0   Signatura M 5689
  OP-Přeh
  book

  book

 4. Civilní judikatura : výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky : judikáty týkající se občanského soudního řádu a občanského zákoníku / uspořádal Pavel Vrcha.    Praha : Linde, 2005 . 1295 s. . ISBN 80-7201-542-7   Signatura M 3699
  OP-Civi
  Civilní judikatura

  book

 5. Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu / sestavila Věra Korecká.    Praha : ASPI, 2003 . 271 s. . ISBN 80-86395-60-X   Signatura M 2985
  OP-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu

  book

 6. Civilní judikatura : výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky : judikáty týkající se občanského soudního řádu a občanského zákoníku / uspořádal Pavel Vrcha.    Praha : Linde, 2003 . 1084 s. . ISBN 80-7201-408-0   Signatura M 2986
  OP-Civi
  Civilní judikatura

  book

 7. Sborník stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyšších soudů ČSSR, ČR a SSR 1970 - 1983 : O občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím / Nejvyšší soud ČSSR.    Praha : Nejvyšší soud ČSSR : SEVT, 1986 . 1241 s.   Signatura M 29
  PV-Nejv
  book

  book

 8. Souhrnný rejstřík : 1949 - 1963 : K rozhodnutím ve věcech občansko-právních / Nejvyšší soud ČSSR.    Praha : Nejvyšší soud ČSSR : SEVT, 1983 . 930 s.   Signatura M 56
  OP-Souh
  book

  book

 9. Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a rodinněprávních : Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu : 1964 - 1969 / Nejvyšší soud ČSSR.    Praha : Nejvyšší soud ČSSR : SEVT, 1980 . 439 s.   Signatura M 88/3
  PV-Nejv
  book

  book

 10. Souhrnný rejstřík ke Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1962 - 1975 : K rozhodnutím a stanoviskům ve věcech trestních / Nejvyšší soud ČSSR.    Praha : Nejvyšší soud ČSSR : SEVT, 1979 . 327 s.   Signatura M 57
  TP-Souh
  book

  book