Search results

 1. Občanský zákoník : § 2716-2893 : velký komentář / Melzer, Tégl a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxv, 1494 stran . ISBN 978-80-7400-818-4   Signatura M 8922
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. Občanský zákoník : komentář. Svazek VI, obecná část (§ 2521 až 3081) / Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xxxviii, 1522 stran . ISBN 978-80-7598-955-0   Signatura M 8442/6
  OP
  Občanský zákoník

  book

 3. Občanský zákoník : komentář / Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol..    Praha : C. H. Beck, 2019 . lxx, 3276 stran . ISBN 978-80-7400-747-7   Signatura M 8513
  OP
  Občanský zákoník

  book

 4. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku : komentář k § 1721-2893 OZ podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. / Josef Fiala, Zbyněk Pražák, Jiří Handlar a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . xx, 1660 stran . ISBN 978-80-7502-158-8   Signatura M 7827
  OP
  Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku

  book

 5. Občanský zákoník : komentář / Petrov - Výtisk - Beran a kol..    Praha : C. H. Beck, 2017 . lxii, 3053 stran . ISBN 978-80-7400-653-1   Signatura M 7826
  OP
  Občanský zákoník

  book

 6. (Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč. 3, (2015), č. 1, s. 5-13. 
  article

  article

 7. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku / Senta Radvanová a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xvi, 197 stran . ISBN 978-80-7400-578-7   Signatura M 7288
  OP
  Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

  book

 8. Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku : komentář / Jana Bílková.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xv, 525 stran . ISBN 978-80-7400-579-4   Signatura M 7275
  OP
  Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku

  book

 9. Ústavní právo casebook / David Kosař ... [et al.].    Praha : Wolters Kluwer, 2014 . 635 s. . ISBN 978-80-7478-664-8   Signatura M 7056
  UC-KoÚs
  Ústavní právo casebook

  book

 10. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku : komentář / Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková, Jan Balarin.    Praha : C.H. Beck, 2014 . xxiv, 504 s. . ISBN 978-80-7400-521-3   Signatura M 6888
  OP-TiKu
  Kupní smlouva v novém občanském zákoníku

  book