Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Reklamace"
 1. 100 vzorů pro řešení spotřebitelských problémů.    Praha : dTest, o.p.s., 2018- .  svazků   Signatura C161a
  journal

  journal

 2. Odpovědnost za vady, ochrana spotřebitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 6, s. 1152-1156. 
  article

  article

 3. Kupní smlouva. Odpovědnost za vady. Reklamace. Spotřebitel : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 9, s. 637-640. 
  article

  article

 4. Kurz právní sebeobrany / Jan Januš a Kristián Léko.    Praha : Grada Publishing, 2016 . 250 stran . ISBN 978-80-271-0195-5   Signatura M 7536
  OP
  Kurz právní sebeobrany

  book

 5. Soukromoprávní následky neprovedení reklamace ve spotřebitelských smlouvách.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 2, s. 56-61. 
  article

  article

 6. K problematice výkladu nevyvratitelné domněnky při reklamaci podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.82-88. 
  article

  article

 7. Nachbesserung und Verbesserung beim Kauf.   -- In:  Neue Juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2011, Jhrg. 64, Heft 15, s. 1025-1029. 
  article

  article

 8. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady / Blanka Tomančáková.    Praha : Linde, 2011 . 350 s. . ISBN 978-80-7201-864-2   Signatura M 5787
  OP-ToOc
  Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady

  book

 9. K ústavně nesouladnému výkladu § 19 zákona o ochraně spotřebitele. K dokazování v odvolacím řízení : nález Ústavního soudu ze dne 10.11.2009, sp.zn. III ÚS 2983/08.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 16, (2010), č.3, s.86-88. 
  article

  article

 10. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady / Blanka Tomančáková.    Praha : Linde, 2008 . 222 s. . ISBN 978-80-7201-695-2   Signatura M 4490
  OP-ToOc
  Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady

  book