Search results

Records found: 37  
Your query: Subject h. and keywords = "Regulace nájemného"
 1. Kann das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung auf den gesellschaftlichen und technologischen Wandel einstellen?.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 23, s. 1131-1138. 
  article

  article

 2. Poznámky na okraj výsledků výzkumu k vnitrostátnímu soudcovskému zacházení s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva = Sidelight on the results of research into national judicial treatment of the European court of human rights' case law : kdo ji chce a proč ji pořád nemáme?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 389-401. 
  article

  article

 3. Poznámky na okraj výsledků výzkumu k vnitrostátnímu soudcovskému zacházení s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva = Sidelight on the results of research into national judicial treatment of the European court of human rights' case law : kdo ji chce a proč ji pořád nemáme?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 291-308. 
  article

  article

 4. Eigentum verpflichtet: die Sozialbindung des Eigentums am Beispiel des Berliner Mietendeckels.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 12, s. 602-609. 
  article

  article

 5. Nájem bytu, ochrana vlastnictví : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 320-327. 
  article

  article

 6. Nájem bytu. Regulované nájemné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 26 Cdo 284/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 9, s. 556-562. 
  article

  article

 7. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 316-321. 
  article

  article

 8. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 6, s. 367-372. 
  article

  article

 9. Výše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období let 2002 až 2006 : nález ÚS ze 4. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2326/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 3, s. 79. 
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky: Výše náhrady za omezení vlastnického práva protiústavní regulací nájemného. Námitka promlčení ve sporu o tuto náhradu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 220-222. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.