Search results

 1. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu / Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol..    Praha : C. H. Beck, 2019 . xxvi, 341 stran . ISBN 978-80-7400-745-3   Signatura M 8455
  HP
  Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

  book

 2. XXVI. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2018 . 616 stran . ISBN 978-80-7502-289-9   Signatura M 3697/26
  PV
  book

  book

 3. Co bude s tržními řády?.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 28, (2017), č. 23, s. 19-21. 
  article

  article

 4. Ústavnost zákazu pochůzkového a podomního prodeje : nález ÚS z 20.5.2014, sp.zn. Pl. ÚS 57/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 7-8, s. 257. 
  article

  article

 5. Nacherfüllungsort beim Kauf und Transportlast des Käufers.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2011, Jhrg. 66, Heft 20, s. 988-998. 
  article

  article

 6. Der Eigentumsvorbehalt in der Insolvez des Käufers nach dem IRÄG 2010.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2011, Jhrg. 2011, Heft 20, s. 904-915. 
  article

  article

 7. Prodej v obchodě a odpovědnost za vady / Jiří Oulík.    Praha : Panorama, 1983 . 319 s.   Signatura M 952
  HP-....
  book

  book

 8. Učebnice československého občanského práva. Sv. 2 / vypracoval autorský kolektiv za hlavní redakce Viktora Knappa a Karola Planka.    Praha : Orbis, 1965 . 571 s.   Signatura M 1174/2
  OP-....
  book

  book

 9. Zákon ze dne 12. dubna 1935, čís. 75 Sb. z. a n., o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů / uspořádal a výkladem opatřil Karel Skála.    Praha : Československý Kompas, 1935 . 311 s.   Signatura M 3501
  HP-....
  book

  book

 10. Přídavkový zákon : Zákon ze dne 12.4.1935, č. 75 Sb. z. a n. o zákazu přídavků při prodeji zboží nebo provádění výkonů / Karel Skála.    Praha : Československý Kompas, 1935 . 311 s.   Signatura M 277
  book

  book