Search results

Records found: 24  
Your query: Subject h. and keywords = "Prodej nemovitostí"
 1. Zákon o realitním zprostředkování : komentář / Tomáš Philippi.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xii, 147 stran . ISBN 978-80-7400-781-1   Signatura M 8638
  HP
  Zákon o realitním zprostředkování

  book

 2. Aspekty aplikace novely č. 291/2017 Sb. na řízení zahájené před její účinností.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 15-19. 
  article

  article

 3. Zákon o realitním zprostředkování : Komentář / Markéta Selucká, Martin Losenický, Ludvík Matoušek, Jana Mlýnková.    Praha : Leges, 2020 . x, 137 stran . ISBN 978-80-7502-454-1   Signatura M 8739
  HP
  Zákon o realitním zprostředkování

  book

 4. Aplikace § 732 občanského zákoníku v exekuci prodejem nemovité věci.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 34-41. 
  article

  article

 5. Prodej nemovité věci v elektronické dražbě : usnesení sp. zn. I. ÚS 930/18 ze dne 10. 4. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 37. 
  article

  article

 6. Tzv. spoluzavinění si vlastní škody při riskantním právním postupu advokáta : rozsudek NS z 31. 1. 2018, sp. zn. 25 Cdo 612/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 9, s. 285-287. 
  article

  article

 7. Bytová jednotka. Ochrana spotřebitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 33 Cdo 2914/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 10, s. 773-778. 
  article

  article

 8. Specifické rysy trestné činnosti na realitním trhu.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 49, (2016), č. 3, s. 211-222. 
  article

  article

 9. Prodej větrné elektrárny : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. 29 ICdo 42/2015.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 23-27. 
  article

  article

 10. Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku : podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 20. 7. 2016, čj. 52 A 32/2016-126.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 12, s. 1153-1156. 
  article

  article