Search results

Records found: 59  
Your query: Subject h. and keywords = "Procesní úkony"
 1. Ke konání hlavního líčení formou videokonference během pandemie : usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2022, sp. zn. II. ÚS 1085/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 5, s. 56-57. 
  article

  article

 2. Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 21, s. 735-741. 
  article

  article

 3. Procesní jednání (úkony) právnické osoby v řízení o přestupku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 20, s. 705-713. 
  article

  article

 4. Procesní povaha poskytování příspěvků v aktivní politice zaměstnanosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 20, s. 713-716. 
  article

  article

 5. Theory and practice of the European convention on human rights / by Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak.    Cambridge : Intersentia, 2018 . xvii, 1230 stran . ISBN 978-1-78068-494-9   Signatura Z 4097
  MV
  Theory and practice of the European convention on human rights

  book

 6. Procesní úkony stran řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 3, s. 84-90. 
  article

  article

 7. Trestní řád : komentář. I. díl, § 1 až 179h / Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xxviii, 1383 stran . ISBN 978-80-7552-600-7   Signatura M 7833/1
  TP
  Trestní řád

  book

 8. Trestné právo procesné / Dušan Korgo, Veronika Marková a kolektív.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 518 stran . ISBN 978-80-7380-650-7   Signatura M 7789
  TP
  Trestné právo procesné

  book

 9. Repetitórium civilného procesného práva / Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík.    Bratislava : Iuris Libri, 2017 . 231 stran . ISBN 978-80-89635-31-3   Signatura Z 3780
  OP
  Repetitórium civilného procesného práva

  book

 10. Sporové konanie pre každého : keď sa už súdu nedá vyhnúť / Marek Benedik.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 311 stran . ISBN 978-80-8168-632-0   Signatura Z 3836
  OP
  Sporové konanie pre každého

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.