Search results

 1. Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti / Jana Firstová, David Zámek.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xi, 189 stran . ISBN 978-80-7676-057-8   Signatura M 8911
  TK
  Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti

  book

 2. Kriminologie / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 631 stran . ISBN 978-80-7502-499-2   Signatura M 8930
  TK
  Kriminologie

  book

 3. Kriminologie / Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zoubková a kolektiv.   . 587 stran . ISBN 978-80-7598-554-5   Signatura M 8493
  TK
  Kriminologie

  book

 4. Bezpečí, kriminalita a prevence / Jakub Holas.    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019 . 119 stran . ISBN 978-80-7338-185-1   Signatura M 8789
  TK
  Bezpečí, kriminalita a prevence

  book

 5. A limited defense of what some will regard as entrapment.   -- In:  Legal theory -- ISSN 1352-3252. -- Vol. 23, (2017), no. 4, s. 283-306. 
  article

  article

 6. Keine Pflicht zur allgemeinen Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten : EuGH, (Gr. K.), Urt. v. 21. 12. 2016 – C-203/15 und C-698/15.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 132, (2017), Heft 3, s. 177-189. 
  article

  article

 7. Gruppenzugehörigkeit als Kriterium für waffenrechtliche Unzuverlässigkeit : BVerwG: 28.01.15 – 6 C 1/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 68, (2015), Heft 49, s. 3594-3596. 
  article

  article

 8. Environmentální kriminologie : prostředí a jeho role při páchání kriminality / Igor N. Barilik.    Praha : Leges, 2015 . 203 stran . ISBN 978-80-7502-065-9   Signatura M 7149
  TK-BaEn
  Environmentální kriminologie

  book

 9. Kriminalita mládeže : v sociálních souvislostech / Jana Firstová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014 . 215 s. . ISBN 978-80-7380-521-0   Signatura M 6958
  TK-FiKr
  Kriminalita mládeže

  book

 10. Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže / Markéta Štěchová, Kazimír Večerka.    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014 . 113 s. . ISBN 978-80-7338-140-0   Signatura M 6972
  TK-....
  Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

  book