Search results

Records found: 44  
Your query: Subject h. and keywords = "Presumpce neviny"
 1. Vybrané aspekty práva na spravedlivý proces v trestním řízení v recentní judikatuře.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 23-29. 
  article

  article

 2. Uplatnění zásady nemo tenetur se ipsum accusare v trestním řízení vedeném proti právnické osobě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 36-41. 
  article

  article

 3. Right to a fair trial : a practical guide to the Article 6 case-law of the European court of human rights / Päivi Hirvelä, Satu Heikkilä.    Cambridge : Intersentia, 2021 . liv, 369 stran . ISBN 978-1-83970-094-1   Signatura Z 4458
  MV
  Right to a fair trial

  book

 4. Verurteilung unter Berücksichtigung späterer noch nicht abgeurteilter Taten : EGMR 20.02.20 – 68556/13.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 16, s. 1149-1152. 
  article

  article

 5. Verletzung der Unschuldvermutung / Strafzumessungserwägungen / Krebs ./. D : EGMR – 20. 02. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 1-6, s. 16-21. 
  article

  article

 6. The presumption of innocence : a deflationary account.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 84 (2021), no. 4, s. 708-739. 
  article

  article

 7. The presumption of innocence : a deflationary account.   -- In:  The modern law review -- ISSN 1468-2230. -- Vol. 84 (2021), no. 4, s. 708-739. 
  article

  article

 8. Odpovědnost státu za škodu, ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2020, sp. zn. 25 Cdo 1304/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 757-766. 
  article

  article

 9. Porušení presumpce neviny u osoby radikálního politického zaměření : rozsudek NS z 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 243-246. 
  article

  article

 10. Diskreční oprávnění státního zástupce a navrhovaná možnost zastavení trestního stíhání pro nedostatek shromážděných důkazů.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 4, s. 44-54. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.