Search results

Records found: 63  
Your query: Subject h. and keywords = "Pravomoc soudů"
 1. Posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první OSŘ při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu : nález ÚS z 5. 10. 2021, sp. zn. I. ÚS 2174/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 2. Vracení soudního poplatku v případě zastavení řízení pro nedostatek pravomoci soudu - změna judikatury : nález ÚS z 1. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 1034/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 50. 
  article

  article

 3. Balancing competences? Proportionality as a instrument to regulate the exercise of competences after the PSPP judgment of the Bundesverfassungsgericht.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 17, (2021), no. 2, s. 314-334. 
  article

  article

 4. Konstytucyjna kompetencja sądu do ochrony włastnej niezależności (uwagi na marginesie uchrały SN z 23.01.2020 r.).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 10, s. 71-95. 
  article

  article

 5. Die Wahrung des Grundrechtsstandards im Urheberrecht.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 44, s. 3206-3210. 
  article

  article

 6. Překročení pravomocí odvolacím soudem v trestním řízení - nepřípustný zásah do nezávislého rozhodování nalézacího soudu : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1327/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 240-241. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Pravomoc soudu k projednání žaloby na ochranu osobnosti mezi dvěma poslanci : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 15. 4. 2020, sp zn. 25 Cdo 2386/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 15-16, s. 563-566. 
  article

  article

 8. Pravomoc soudu. Veřejné prostranství : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2378/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 11-12, s. 697-705. 
  article

  article

 9. Otázka pravomoci k rozhodování o nároku na náhradu újmy za nezákonné rozhodnutí ve věcech služebního poměru : nález ÚS z 30. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 1/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 10. Advisory jurisdiction of the European Court of Human Rights under Protocol 16 : prospects and challenges.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2019, no. 3, s. 291-297. 
  article

  article