Search results

Records found: 13902  
Your query: Subject h. and keywords = "Právo"
 1. Digesta seu pandectae. Tomus I, liber I-XV, fragmenta selecta / editor Michal Skřejpek ; přeložili Michal Skřejpek a Jakub Žytek.    701 stran  Praha : Univerzita Karlova, 2015 . ISBN 978-80-246-3063-2   Signatura M 7318
  DP
  Digesta seu pandectae

  book

 2. La responsabilité liée aux activités juridiques / sous la coordination de Stéphanie Porchy-Simon et Olivier Gout.    331 stran  Bruxelles : Emile Bruylant, 2016 : Bruylant . ISBN 978-2-8027-5553-1   Signatura Z 4022
  OP
  La responsabilité liée aux activités juridiques

  book

 3. Revue pro právo a technologie.    Brno : Masarykova univerzita, 2010- . 1 online zdroj . ISSN 1805-2797   Signatura C125e
  Revue pro právo a technologie

  journal

 4. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica / vydala Univerzita Karlova v Praze.    Praha : Karolinum, 2010- . 1 online zdroj . ISSN 2336-6478   Signatura C160e
  Acta Universitatis Carolinae,

  journal

 5. Zpravodaj Jednoty českých právníků.    Praha : Jednota československých právníků, 2018- . ISSN 2464-5982   Signatura C164
  Zpravodaj Jednoty českých právníků

  journal

 6. International and comparative law quarterly.    Cambridge : Cambridge University Press, 2008- . ISSN 1471-6895   Signatura C108e
  International and comparative law quarterly

  journal

 7. Bezpečnost a hygiena práce.    Praha : Wolters Kluwer, 2022-  Praha : Wolters Kluwer, 2022- . ISSN 0006-0453   Signatura C
  Bezpečnost a hygiena práce

  journal

 8. Právo a bezpečnost.    Praha ; Brno : Ambis, 2021-  Praha ; Brno : Ambis, 2021-  Brno ; Vysoká škola Karla Engliše, a.s. : 2014- . 1 online zdroj   Signatura C154e
  journal

  journal

 9. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek.    Brno : Nejvyšší soud ČR, 2022-  Brno : Nejvyšší soud ČR, 2022- . 1 online zdroj . ISSN 0036-522X   Signatura C60e
  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

  journal

 10. Státní zastupitelství : právnický časopis.    Praha  Praha : Wolters Kluver ČR, a.s., 2023-  Praha : Wolters Kluver ČR, a.s., 2023- . 1 online zdroj . ISSN 1214-3758   Signatura C119e
  journal

  journal